Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o dofinansowanie utylizacji azbestu

Wypełnij formularz

Dane wnioskodawcy

Adres do korespondencji

Miejsce występowania wyrobów azbestowych

Informacja o wykorzystywanych wyrobach azbestowych

Załącznik nr 2 - obmiar zadania

Należy naszkicować kontury działki na której znajdują się wyroby zawierające azbest, nanieść wszystkie budynki, ze szczególnym oznaczeniem usytuowania wyrobów azbestowych (w przypadku braku miejsca szkic można wykonać na odwrocie, można również załączyć mapę z naniesionymi odręcznie obiektami). Szkic lub mapę należy wgrać w postaci załącznika do niniejszego formularza.

Załącznik nr 3 - upoważnienie

Załącznik nr 4 - oświadczenie

oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Drawna w sprawie określenia zasad uczestniczenia w zadaniu: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno”, oraz zobowiązuje się do przestrzegania warunków w nim określonych. Jedocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu objętych złożonym przeze mnie wnioskiem o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno”

Załącznik nr 5 - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
Tynk zawierający azbest
Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3)
Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)
Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien
Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona strukrura włókien
Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach
Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń
Wyrób jest przedmiotej jakichś prac
Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)
Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne
Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
Bezpośrednio w pomieszczeniu
Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
Na zewnątrz budynku (np. tynk)
Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)
Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)
Regularne przez dzieci, młodzież i sportowców
Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)
Czasowe (np. domki rekreacyjne)
Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)
Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

Załącznik nr 6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Drawno

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. zawartych we Wniosku o zakwalifikowanie do udziału w zadaniu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno”, w celu realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, również w sposób określony w § 9 ust. 1 Regulaminu w sprawie określania zasad uczestnictwa 
w zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drawno”.