herbeBOI - Urząd Miejski w Drawnie

Wniosek o wydanie zaświadczenia w zakresie: łącznej powierzchni użytków rolniczych, osobistego prowadzenia gospodarstwa, posiadanych praktycznych kwal

Rolnictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty